STIHL SH 86  PUHALLIN SIS IMUSARJAN

42410110917 STIHL SH 86 PUHALLIN SIS IMUSARJAN

ALV. 24 %

469,00

STIHL SH 56  LEHTI-IMURI/PUHALLIN

42410110920 STIHL SH 56 LEHTI-IMURI/PUHALLIN

ALV. 24 %

419,00

STIHL BR 200 PUHALLINLAITE

42410111603 STIHL BR 200 PUHALLINLAITE

ALV. 24 %

399,00

Tarjous
STIHL BG56 PUHALLIN

42410111730 STIHL BG56 PUHALLIN

ALV. 24 %

299,00

Norm. 349,00

Tarjous
STIHL BR 450 C-EF PUHALLINLAITE

42440111632 STIHL BR 450 C-EF PUHALLINLAITE

ALV. 24 %

699,00

Norm. 769,00

Tarjous
STIHL BR 500 PUHALLINLAITE

42820111610 STIHL BR 500 PUHALLINLAITE

ALV. 24 %

599,00

Norm. 699,00

Tarjous
STIHL BR 600 MAGNUM PUHALLINLAITE

42820111611 STIHL BR 600 MAGNUM PUHALLINLAITE

ALV. 24 %

749,00

Norm. 799,00

Tarjous
STIHL BR 700 MAGNUM PUHALLINLAITE

42820111621 STIHL BR 700 MAGNUM PUHALLINLAITE

ALV. 24 %

799,00

Norm. 849,00

STIHL LISÄKAHVA BR 450-700

42827901700 STIHL LISÄKAHVA BR 450-700

ALV. 24 %

84,00

Tarjous
STIHL BGA 56 AKKUPUHALLIN SIS AK20 JA AL101

45230115918 STIHL BGA 56 AKKUPUHALLIN SIS AK20 JA AL101

ALV. 24 %

259,00

Norm. 269,00

Tarjous
STIHL BGA 85 AKKUPUHALLIN I.A

48530115900 STIHL BGA 85 AKKUPUHALLIN I.A

ALV. 24 %

269,00

Norm. 299,00

STIHL BR 350 LEHTIPUHALLIN

BR350 STIHL BR 350 LEHTIPUHALLIN

ALV. 24 %

590,00